نویسنده = سید هادی زرقانی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند

دوره 13، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 103-138

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ هادی اعظمی


3. بررسی و تحلیل الگوی فضایی پراکنش آراء در انتخابات یازدهم ‏ ریاست جـمهوری ایران

دوره 12، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 73-104

سید هادی زرقانی؛ مرتضی رضوی‌نژاد


4. بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی

دوره 10، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 76-94

سید هادی زرقانی؛ هادی اعظمی؛ راحله احمدی


5. نقد و تحلیل مدل‌های سنجش قدرت ملی

دوره 6، شماره 17، بهار 1389، صفحه 149-180

سید هادی زرقانی