نویسنده = سید مسعود موسوی شفایی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل سازوکارهای منجر به برداشت آب رودخانه هیرمند در افغانستان با تأکید بر پروژه دولت سازی در آن کشور

دوره 12، شماره 43، پاییز 1395، صفحه 168-190

محمدرضا شهبازبگیان؛ علی باقری؛ سید مسعود موسوی شفایی


2. قدرت‌های منطقه‌ای و نظم جهانی پس از جنگ سرد

دوره 11، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 148-176

سید مسعود موسوی شفایی؛ فرزانه نقدی