نویسنده = عباس مصلّی‌نژاد
تعداد مقالات: 1
1. سیاستگذاری انسجام درونی حوزة راهبردی جمهوری اسلامی ایران

دوره 12، شماره 42، تابستان 1395، صفحه 48-72

عباس مصلّی‌نژاد