نویسنده = عباس مصلی‌نژاد
تعداد مقالات: 14
1. امنیت خاورمیانه و استراتژی کلان دونالد ترامپ

دوره 13، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 20-52

عباس مصلی‌نژاد


3. ظهور داعش و آینده امنیت عراق

دوره 11، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 1-31

عباس مصلی‌نژاد


4. تأثیر سیاست تحریم بر مذاکرات هسته‌ای ایران

دوره 11، شماره 39، پاییز 1394، صفحه 1-32

عباس مصلی‌نژاد


6. پیامدهای حملة نظامی به ایران بر بازار جهانی انرژی

دوره 9، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 36-57

عباس مصلی‌نژاد


9. هویت‏ یابی شیعیان و ژئوپلیتیک نوین خاورمیانه

دوره 8، شماره 25، بهار 1391، صفحه 135-171

عباس مصلی‌نژاد


11. اپک: سازمان فرامنطقه‌ای در حوزه آسیا- پاسیفیک

دوره 6، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 124-138

عباس مصلی‌نژاد


12. جنگ پیشگیرانه در ابتکار بین‌المللی اوباما

دوره 5، شماره 16، زمستان 1388، صفحه 70-84

عباس مصلی‌نژاد


13. فرهنگ اجتماعی و ژئوپلیتیک قدرت در افغانستان

دوره 5، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 168-197

عباس مصلی‌نژاد


14. مدیریت بحران آمریکا در مناطق ژئوپلیتیکی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1386، صفحه 80-98

عباس مصلی‌نژاد