نویسنده = محسن جان‌پرور
تعداد مقالات: 3
1. تشریح و سطح‌بندی ابعاد پایه‌ای مطالعات مرزی

دوره 12، شماره 44، زمستان 1395، صفحه 100-122

محسن جان‌پرور


2. تبیین شاخص های مؤثر در مدیریت مرزها

دوره 10، شماره 34، تابستان 1393، صفحه 1-35

محمدحسین افشردی؛ محسن جان‌پرور؛ زهرا احمدی‌پور؛ محمد قصری


3. مدیریت مرزها؛ راهبرد حکومتها جهت برقراری نظم و امنیت در کشور

دوره 9، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 58-82

محسن جان‌پرور؛ مهدی حسین‌پور مطلق؛ علی مهرو