نویسنده = مجتبی رفیعیان
تعداد مقالات: 2
1. سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحولات فضایی کلان شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت

دوره 12، شماره 41، بهار 1395، صفحه 104-135

جواد ایمانی شاملو؛ مجتبی رفیعیان؛ هاشم داداشپور


2. تأثیر فرایند جهانی شدن بر ساختار شبکه شهری جهان

دوره 7، شماره 22، تابستان 1390، صفحه 105-145

مجتبی رفیعیان؛ رسول فرجام