نویسنده = سید حافظ موسوی
تعداد مقالات: 2
1. تحولات اخیر جهان عرب، موازنه قوا و گروه بندی های منطقه ای جدید در خاورمیانه

دوره 14، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 128-142

کیهان برزگر؛ عبدلعلی قوام؛ مهدی ذاکریان؛ سید حافظ موسوی


2. تأثیر تحولات جهان عرب بر سیاست منطقه‌ای ایران و ترکیه

دوره 12، شماره 41، بهار 1395، صفحه 166-188

سید حافظ موسوی؛ کیهان برزگر؛ سید عبدالعلی قوام؛ مهدی ذاکریان