نویسنده = هادی اعظمی
تعداد مقالات: 8
1. تبیین قلمروگستری سازمانهای بنیادگرا دردولتهای شکننده (مطالعه موردی: داعش در مصر)

دوره 14، شماره 49، بهار 1397، صفحه 26-57

مراد کاویانی راد؛ هادی اعظمی؛ احمد بخشی؛ محید رسولی


2. بررسی و تحلیل جایگاه علم و فناوری در عرصه قدرت سخت، نرم و هوشمند

دوره 13، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 103-138

سید جواد موسوی زارع؛ سید هادی زرقانی؛ هادی اعظمی


3. مدل سازی نشانگان سیاستهای همگرا و واگرای قومی در ایران

دوره 11، شماره 37، بهار 1394، صفحه 71-100

هادی اعظمی؛ جهانگیر حیدری


4. بررسی و شناسایی متغیرهای مؤثر بر بی ثباتی نظام سیاسی

دوره 10، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 76-94

سید هادی زرقانی؛ هادی اعظمی؛ راحله احمدی


5. بررسی ساختار فضایی قدرت سیاسی در ایران باستان

دوره 10، شماره 33، بهار 1393، صفحه 37-59

هادی اعظمی؛ هادی زرقانی؛ مسعود حمیدی


6. تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 7، شماره 22، تابستان 1390، صفحه 147-181

هادی اعظمی؛ علی اکبر دبیری