نویسنده = ابراهیم رومینا
تعداد مقالات: 6
2. Geopolitical regions of Southwest Asia based on civilization variable

دوره 10، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 55-69

ابراهیم رومینا


3. تبیین نظری قاچاق کالای ورودی و مدیریت آن در کشورها

دوره 10، شماره 33، بهار 1393، صفحه 83-105

ابراهیم رومینا


4. مدیریت سیاسی فضا در سیستم‌های بسیط متمرکز

دوره 9، شماره 29، بهار 1392، صفحه 1-31

محمدرضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی ور؛ علی اصغر فانی


5. تحلیل جغرافیایی منابع تهدید ملی در ایران

دوره 4، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 51-81

حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم رومینا؛ ندیمه سلیم‌نژاد


6. الگویابی دوران گذار سیاسی در انقلاب ها مطالعه موردی: انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 10، زمستان 1386، صفحه 33-55

محمدرضا حافظ‌نیا؛ زهرا احمدی‌پور؛ ابراهیم رومینا