نویسنده = محمدرضا حافظ‌ نیا
تعداد مقالات: 2
1. تبیین نظری مفهوم منطقه استراتژیک پس از جنگ سرد

دوره 10، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 1-19

محمدرضا حافظ‌ نیا؛ عزت الله عزتی؛ احسان لشکری