نویسنده = احد پاشالو
تعداد مقالات: 1
1. تنگناهای ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان در قالب مدل پیتر هاگت

دوره 10، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 32-54

یاشار ذکی؛ رسول افضلی؛ احد پاشالو