نویسنده = ربیع ترک
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت استراتژیک تنگه تیران در منازعات جنوب غرب آسیا

دوره 10، شماره 36، زمستان 1393، صفحه 70-92

محمد جعفر آجورلو؛ ربیع ترک