نویسنده = جواد کاویانی راد
تعداد مقالات: 1
1. تبیین کارکردهای جُستار ناحیه در دولت یکپارچه

دوره 10، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 149-175

حمیدرضا نصرتی؛ جواد کاویانی راد