نویسنده = مهدی حسین‌پور مطلق
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت مرزها؛ راهبرد حکومتها جهت برقراری نظم و امنیت در کشور

دوره 9، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 58-82

محسن جان‌پرور؛ مهدی حسین‌پور مطلق؛ علی مهرو