نویسنده = حسین عصاریان نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط کیفی بین محیط جغرافیایی و امنیت ملی

دوره 9، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 125-154

حسین عصاریان نژاد؛ محسن رستمی؛ لیلا مدبر