نویسنده = سید صدرالدین موسوی جشنی
تعداد مقالات: 3
1. به‌هم پیوستگی ژئوپلیتیکی خلیج فارس و اقیانوس هند

دوره 9، شماره 32، زمستان 1392، صفحه 155-179

سید صدرالدین موسوی جشنی


2. عناصر ژئوپلیتیکی مشروعیت سیاسی در کتیبه بیستون

دوره 6، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 154-166

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمدسالار کسرایی


3. ژئویپلیتک توسعه: بررسی تأثیر خط لوله صلح بر توسعه منطقه‌ای

دوره 5، شماره 16، زمستان 1388، صفحه 85-105

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمد نوراله