نویسنده = جعفر جوان
تعداد مقالات: 3
1. کهندژنشینان و بیابان نشینان تمدن اطلاعاتی؛ روشنگریِ گسست بوم ها

دوره 9، شماره 29، بهار 1392، صفحه 185-213

مجتبی صادقی؛ روح اله اسدی؛ جعفر جوان


3. نقدی بر گفتمان جهانی ‏شدن و تبیین گفتمان بوم ـ جهان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1385، صفحه 74-105

جعفر جوان؛ عبدالله عبداللهی