نویسنده = احمد رشیدی نژاد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی روسیه در رابطه با برنامۀ اتمی ایران (2008-2000)

دوره 7، شماره 22، تابستان 1390، صفحه 1-36

پیروز مجتهد‌ زاده؛ احمد رشیدی نژاد