نویسنده = جواد اطاعت
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل ژئوپلیتیکی ناکامی اخوان المسملین در مصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1399

جواد اطاعت؛ حسن کریمی


2. تبیین الگوی روابط قدرت های منطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه

دوره 16، شماره 57، بهار 1399، صفحه 37-74

حمیدرضا بیات؛ عباس احمدی؛ یاشار ذکی؛ جواد اطاعت


4. تقسیمات کشوری و توسعه پایدار مطالعه موردی: ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 57-74

جواد اطاعت؛ سیده زهرا موسوی