نویسنده = جواد اطاعت
تحلیل الگوی فضایی- زمانی حملات تروریستی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1400

احمد طاهری؛ علی اکبر دبیری؛ جواد اطاعت؛ معصومه فروزان فر


تحلیل ژئوپلیتیکی ناکامی اخوان‌المسملین در مصر

دوره 17، شماره 62، مرداد 1400، صفحه 149-181

جواد اطاعت؛ حسن کریمی


تبیین الگوی روابط قدرت های منطقه ای در بحران ژئوپلیتیکی سوریه

دوره 16، شماره 57، فروردین 1399، صفحه 37-74

حمیدرضا بیات؛ عباس احمدی؛ یاشار ذکی؛ جواد اطاعت


تقسیمات کشوری و توسعه پایدار مطالعه موردی: ایران

دوره 4، شماره 13، دی 1387، صفحه 57-74

جواد اطاعت؛ سیده زهرا موسوی