نویسنده = مراد کاویانی راد
تعداد مقالات: 3
1. روابط طوایف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

وحید صادقی؛ مراد کاویانی راد


2. واکاوی مفهوم امنیّت آب از منظر جغرافیای سیاسی

دوره 15، شماره 53، بهار 1398، صفحه 23-59

حمید رضا نصرتی؛ مراد کاویانی راد؛ فرزانه ساسان پور


3. تبیین قلمروگستری سازمانهای بنیادگرا دردولتهای شکننده (مطالعه موردی: داعش در مصر)

دوره 14، شماره 49، بهار 1397، صفحه 26-57

مراد کاویانی راد؛ هادی اعظمی؛ احمد بخشی؛ محید رسولی