نویسنده = سیده زهرا موسوی
تعداد مقالات: 2
2. تقسیمات کشوری و توسعه پایدار مطالعه موردی: ایران

دوره 4، شماره 13، زمستان 1387، صفحه 57-74

جواد اطاعت؛ سیده زهرا موسوی