نویسنده = عطاء الله عبدی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین فلسفی – مفهومی جغرافیای سیاسی شهر

دوره 6، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 9-44

موسی کمانرودی کجوری؛ تاج‌الدین کرمی؛ عطاء الله عبدی