نویسنده = سیدهادی زرقانی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل سنجش قدرت ملی کشورها

دوره 2، شماره 4، تابستان 1385، صفحه 46-73

محمد رضا حافظ‌نیا؛ سیدهادی زرقانی؛ زهرا احمدی‌پور؛ عبدالرضا رکن‌الدین افتخاری