نویسنده = Qiuomars Yazdanpanah Dero
تعداد مقالات: 6
1. تبیین عوامل سیاسی کلیدی تأثیرگذار بر قدرت دفاعی ایران در افق زمانی 1410

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1399

سجاد نجفی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ زهرا پیشگاهی فرد؛ مرجان بدیعی ازنداهی


2. Rise of the Far Right parties in Europe: from Nationalism to Euroscepticism

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اردیبهشت 1400

سید نادر نوربخش؛ عباس احمدی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ عبدالرضا فرجی راد


3. مکان و فضا: خوانشی انتقادی

دوره 18، شماره 65، بهار 1401، صفحه 72-114

رسول افضلی؛ مرجان بدیعی ازنداهی؛ کیومرث یزدان پناه درو؛ عظیم زمانی


4. The Role of Haushofer's Theory in Nazi Germany (Its Impact on Iran's National Security)

دوره 17، شماره 64، زمستان 1400، صفحه 263-288

Reza Dolati؛ Qiuomars Yazdanpanah Dero؛ Ali Reza Mehrabi