نویسنده = عطالله عبدی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ژئوپلیتیکی روابط ایران و ترکیه در دوره حزب عدالت و توسعه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 فروردین 1399

عطالله عبدی؛ یدالله کریمی پور؛ عبدالرضا فرجی راد؛ زهرا ساعی


2. تبیین نقش اقتصاد سرمایه داری و فضای جریان ها در ظهور و نقش آفرینی شهرهای جهانی

دوره 16، شماره 57، بهار 1399، صفحه 110-137

محمد صادقی؛ حسین ربیعی؛ مرتضی قورچی؛ عطالله عبدی