نویسنده = Mohammad Reza Hafeznia
تعداد مقالات: 8
1. تبیین تاریخی عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در فضای شهر طلیطله در دوره امویان اندلس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1399

فاطمه جان احمدی؛ محمدامین زرگر؛ محمدرضا حافظ نیا


2. Interpretive-Structural Modeling of the Affecting Factors on the Spatial Injustice in Iran

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1400

مصطفی قادری حاجت؛ محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا؛ هادی سیفی فرزاد


3. تحلیل ژئوپلیتیک انتقادی از منظر رئالیسم انتقادی

دوره 18، شماره 65، بهار 1401، صفحه 1-43

آیدین ترکمه؛ محمد رضا حافظ‌نیا؛ ابراهیم رومینا؛ زهرا احمدی پور


5. اصول مکتب ژئوپلیتیک انسانگرا

دوره 17، شماره 61، بهار 1400، صفحه 1-9

محمد رضا حافظ نیا


6. استراتژی ژئوپلیتیکی برای حل بحران بیماری های همه گیر

دوره 16، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 1-9

محمد رضا حافظ نیا؛ ابراهیم رومینا


7. ضرورت اتخاذ راهبرد ژئوپلیتیکی برای حل بحران‌های پاندمیک

دوره 16، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 1-6

محمد رضا حافظ نیا


8. نقش همگرایی منطقه ای در صلح و توسعه منطقه ای در مرکوسور؛ رویکردی به ژئوپلیتیک انسان گرا

دوره 15، شماره 56، زمستان 1398، صفحه 1-24

سعید صادقلو؛ محمد رضا حافظ نیا؛ سید یحیی صفوی؛ ابراهیم رومینا