نویسنده = سیروس احمدی نوحدانی
تعداد مقالات: 4
1. تبیین چالش‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران و فرانسه

دوره 17، شماره 63، پاییز 1400، صفحه 1-31

سیروس احمدی نوحدانی؛ مصطفی قادری حاجت؛ حمیدرضا یوسفی


2. ژئوپلیتیک انرژی با تأکید بر توان گازی ایران برای تأمین امنیت گازی اروپا

دوره 16، شماره 60، زمستان 1399، صفحه 36-78

سیروس احمدی نوحدانی؛ آرش قربانی سپهر


3. نگاه ژئوپلیتیکی جغرافیدانان و اندیشمندان فرانسوی به ایران

دوره 15، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 221-270

سیروس احمدی نوحدانی


4. پیامدهای سیاسی- امنیتی خشک شدن دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 95-127

سیروس احمدی نوحدانی؛ محمد اکبر زاده