نویسنده = محسن اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. تبیین جایگاه قدرت هوشمند در سیاست خارجی چین

دوره 14، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 31-62

افشین شامیری شکفتی؛ بهزاد شاهنده؛ احمد سلطانی نژاد؛ محسن اسلامی


2. ترامپ و چشم انداز راهبرد امنیت ملی ایالات متحده: گذار از چندجانبه گرایی به یکجانبه گرایی

دوره 13، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 210-229

سهیل گودرزی؛ احمد سلطانی نژاد؛ مصطفی زهرانی؛ محسن اسلامی