نویسنده = عزت‌الله عزتی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جایگاه توصیه‌های کاربردی در نظریه‌های ژئوپلیتیکی دوره کلاسیک

دوره 15، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 1-24

حسن رحیمی؛ محمد‌رضا حافظ‌نیا؛ عزت‌الله عزتی؛ جان اگنیو