نویسنده = الهه کولایی
The Role of Iran and Russia as Regional Powers in the Middle East (2011-2020)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1401

الهه کولایی؛ عارف بیژن؛ احسان اعجازی


علت ها و پیامدهای شکست دولت در سوریه 2019-2011

دوره 16، شماره 60، دی 1399، صفحه 288-309

الهه کولایی؛ یحیی زرین نرگس؛ زیبا اکبری


مؤلفه های ژئوپلیتیکی سیاست خارجی روسیه

دوره 14، شماره 49، اردیبهشت 1397، صفحه 1-25

الهه کولایی؛ عفیفه عابدی