نویسنده = حمد الله سجاسی قیداری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل نقش روستاهای مرزی در تامین امنیت مرزها مطالعه موردی: دهستان زام و گل بانو شهرستان تربت جام

دوره 13، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 121-148

حمد الله سجاسی قیداری؛ طاهره صادقلو؛ فرهاد رمضانی؛ حمیده محمودی