نویسنده = سید مسعود موسوی شفائی
تعداد مقالات: 3
1. واکاوی رقابت ایران و ترکیه در بحران سوریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مهر 1397

زهرا احمدی پور؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ زهرا پوردست


2. تدوین راهبرد سیاست گذاری پویا در تعاملات بین‌المللی برای توسعه اقتصادی ج.ا. ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

فرزانه نقدی؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ محسن اسلامی


3. متغیرهای منطقه ای اثرگذار بر تحولات امنیتی ژاپن: 1945-2019

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

زینب فرهادی؛ بهاره سازمند؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ محسن اسلامی