نویسنده = رضا ملاحسینی اردکانی
تعداد مقالات: 1
1. تبیین بسترهای سیاسی – فضایی نقش آفرینی ژئوپلیتیکی کربلا به عنوان کانون ایدئولوژیک شیعه

دوره 15، شماره 55، پاییز 1398، صفحه 58-90

رضا ملاحسینی اردکانی؛ افشین متقی؛ یدالله کریمی پور