نویسنده = نرجس سادات حسینی نصرابادی
تعداد مقالات: 2
1. A geopolitical approach to the city; with emphasis on the central elements of power and competition

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1400

حسن کامران دستجردی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی


2. رویکرد سیستمی به شهر به مثابۀ یک سیستم سیاسی-فضایی از دیدگاه کوهن و سوجا

دوره 16، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 157-186

مرجان بدیعی ازنداهی؛ نرجس سادات حسینی نصرابادی