نویسنده = محمد اکبر زاده
تعداد مقالات: 1
1. پیامدهای سیاسی- امنیتی خشک شدن دریاچه ارومیه

دوره 14، شماره 51، پاییز 1397، صفحه 95-127

سیروس احمدی نوحدانی؛ محمد اکبر زاده