نویسنده = مرتضی نورمحمدی
تعداد مقالات: 1
1. بنیان‌های فرهنگی منازعة ایران و عربستان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 181-163

مرتضی نورمحمدی؛ آناهیتا سیفی