کلیدواژه‌ها = هرمزگان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل زمینه‌ساز تفرق‌ و چندپارچگی در مدیریت مناطق ساحلی استان هرمزگان

دوره 15، شماره 54، تابستان 1398، صفحه 31-53

خدر فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد