کلیدواژه‌ها = جنگ
تعداد مقالات: 6
1. اقتصاد ژئوپلیتیکی منازعه در جنگ ایران و عراق

دوره 14، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 46-61

شهروز شریعتی؛ مسعود غقاری


2. اختلافات راهبردی آمریکا و عربستان در جهان عرب (2010-2017)

دوره 14، شماره 52، زمستان 1397، صفحه 62-83

هرمز جعفری؛ اصغر جعفری ولدانی


3. کاربرد دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی

دوره 13، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 121-150

فاطمه سادات میراحمدی


5. نقطه زینی در نظریه بازی‌ها مطالعه موردی: جنگ ایران و عراق

دوره 6، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 70-101

فرهاد درویشی؛ ملیحه رمضانی