کلیدواژه‌ها = تمرکزگرایی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان تأثیرگذاری جابجایی برخی از کارکردهای شهر تهران در ساماندهی وضعیت پایتخت در ایران

دوره 12، شماره 41، بهار 1395، صفحه 136-165

عیسی ابراهیم‌زاده؛ میرنجف موسوی؛ علی باقری کشکولی


2. درآمد‌های نفتی و توزیع فضایی قدرت سیاسی در ایران

دوره 7، شماره 22، تابستان 1390، صفحه 37-70

محمدباقر قالیباف؛ سیدموسی پورموسوی؛ مریم امیدی آوج