کلیدواژه‌ها = جغرافیای سیاسی
تعداد مقالات: 13
1. روش شناسی علمی در جغرافیای سیاسی

دوره 16، شماره 58، تابستان 1399، صفحه 118-156

محمود واثق؛ احد محمدی


2. بازتاب تاریخ و مؤلفه‎های تاریخی در‎ پارادایم‏ها و اندیشه‏های جغرافیای سیاسی

دوره 15، شماره 56، زمستان 1398، صفحه 79-109

عمران راستی؛ فاطمه سادات میراحمدی


3. سیاست خارجی روسیه در دریای مدیترانه: چشم اندازها و محدودیت ها

دوره 15، شماره 56، زمستان 1398، صفحه 110-121

الکساندر ارخین؛ اولگا ماسکلنکو


5. مطالعه‌ی برهمکنش قلمرو حکومت و اندیشه سیاسی در اوایل دوره ساسانی

دوره 15، شماره 53، بهار 1398، صفحه 207-229

بهروز افخمی؛ زینب خسروی؛ کریم حاجی زاده


7. تحلیل نظری واگرایی قومی در جغرافیای سیاسی

دوره 13، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 92-120

عطاالله عبدی


8. واکاوی مرزهای بین المللی ایران از دیدگاه استفان جونز

دوره 13، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 308-334

مصیب قره‌بیگی؛ سجاد پورعلی اُتی کندی


9. مفهوم‌پردازی عدالت فضایی در جغرافیای سیاسی

دوره 11، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 32-60

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مصطفی قادری حاجت


10. تحلیل جغرافیای سیاسی از نظامهای حکومتی در حال توسعه

دوره 11، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 61-84

جیسون. ای استریکس