کلیدواژه‌ها = جغرافیای سیاسی
تعداد مقالات: 11
1. روش شناسی علمی در جغرافیای سیاسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1398

محمود واثق؛ احد محمدی


2. نقد معرفت شناختی دیدگاه دانش/ قدرت در جغرافیای سیاسی و ژیوپلیتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1397

محمود واثق؛ احد محمدی


3. مطالعه‌ی برهمکنش قلمرو حکومت و اندیشه سیاسی در اوایل دوره ساسانی

دوره 15، شماره 53، بهار 1398، صفحه 207-229

بهروز افخمی؛ زینب خسروی؛ کریم حاجی زاده


5. تحلیل نظری واگرایی قومی در جغرافیای سیاسی

دوره 13، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 92-120

عطاالله عبدی


6. واکاوی مرزهای بین المللی ایران از دیدگاه استفان جونز

دوره 13، شماره 48، زمستان 1396، صفحه 308-334

مصیب قره‌بیگی؛ سجاد پورعلی اُتی کندی


7. تحلیل جغرافیای سیاسی از نظامهای حکومتی در حال توسعه

دوره 11، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 61-84

جیسون. ای استریکس


8. مفهوم‌پردازی عدالت فضایی در جغرافیای سیاسی

دوره 11، شماره 40، زمستان 1394، صفحه 32-60

محمدرضا حافظ‌نیا؛ مصطفی قادری حاجت