کلیدواژه‌ها = ژئواستراتژی
تعداد مقالات: 5
1. تبیین نقش نیروی دریایی در قدرت دریایی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1398

علی امیری


2. ژئواستراتژی آمریکا در آسیا پاسیفیک؛ تداوم یا تغییر؟

دوره 13، شماره 47، پاییز 1396، صفحه 139-175

محمدجواد قهرمانی


4. بررسی علل و پیامدهای حضور ایالات متحده در قفقاز

دوره 5، شماره 15، پاییز 1388، صفحه 66-97

بهرام امیراحمدیان


5. تحلیل جایگاه ژئواکونومیک ایران در خاورمیانه

دوره 5، شماره 15، پاییز 1388، صفحه 41-65

محمدحسن نامی؛ علیرضا عباسی