کلیدواژه‌ها = سازماندهی سیاسی فضا
تعداد مقالات: 4
1. سازماندهی سیاسی فضا در ساختار‌های بسیط

دوره 10، شماره 35، پاییز 1393، صفحه 176-199

زهرا احمدی‌پور؛ یحیی میرشکاران؛ برنارد هورکاد


2. تحلیل نظام تقسیم سیاسی فضا در ایران

دوره 7، شماره 22، تابستان 1390، صفحه 147-181

هادی اعظمی؛ علی اکبر دبیری


3. تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری مطالعه موردی: شهرستانهای استان فارس

دوره 5، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 29-47

زهرا احمدی‌پور؛ قاسم قنبری؛ عاطفه عاملی


4. تحلیل جغرافیایی منابع تهدید ملی در ایران

دوره 4، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 51-81

حمیدرضا محمدی؛ ابراهیم رومینا؛ ندیمه سلیم‌نژاد