کلیدواژه‌ها = آفریقا
آینده نگاری ظرفیت های اقتصادی آفریقا و سناریوهای پیش روی ج.ا.ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1401

محسن جان پرور؛ کاظم ذوقی بارانی؛ ساجد بهرامی جاف؛ مریم تک روستا؛ ریحانه صالح آبادی


جغرافیای بهداشتی در راهبرد امنیت موسع آمریکا

دوره 9، شماره 31، مهر 1392، صفحه 31-48

ابراهیم متقی؛ زینب رفعتی آلاشتی