کلیدواژه‌ها = ‌واژه‌های کلیدی: منازعات بین‌المللی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگوهای حل و فصل منازعات و ارائه مدل بهینه حل منازعات سرزمینی

دوره 5، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 1-28

پیروز مجتهدزاده؛ حسین ربیعی