کلیدواژه‌ها = ناحیه‌بندی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء سطوح تقسیمات کشوری مطالعه موردی: شهرستانهای استان فارس

دوره 5، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 29-47

زهرا احمدی‌پور؛ قاسم قنبری؛ عاطفه عاملی