کلیدواژه‌ها = تقسیمات‌کشوری
تعداد مقالات: 1
1. فرایند تصمیم‌گیری تقسیم استان خراسان و اثرات سیاسی ـ اجتماعی آن

دوره 1، شماره 2، پاییز 1384، صفحه 27-50

محمد اخباری؛ محسن یداللهی