کلیدواژه‌ها = بازنمایی
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ژئوپلیتیک؛ بازنمایی فضاهای ترس در سینما

دوره 14، شماره 50، تابستان 1397، صفحه 21-55

زهرا احمدی پور؛ یونس رشیدی


2. (تحلیل ژئوپلیتیکی عوامل مؤثر در نمادسازی فضاهای جغرافیایی شهر تهران (مطالعه موردی: نمادسازی برج میلاد)

دوره 13، شماره 46، تابستان 1396، صفحه 35-66

زهرا احمدی پور؛ عبدالوهاب خوجم لی؛ محمدرضا پورجعفر