کلیدواژه‌ها = حکومت
تعداد مقالات: 2
1. نقش تفاوتهای مکانی در نگرش شهروندان نسبت به مشروعیت حکومت دینی مطالعه موردی: تهران

دوره 4، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 1-24

محمدرضا حافظ‌نیا‌؛ مهدی پورطاهری؛ حسین ربیعی


2. تحول مفهوم سرزمین در عصر جهانی‌شدن

دوره 2، شماره 4، تابستان 1385، صفحه 1-26

دره میرحیدر؛ محمدرئوف حیدری فر