کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تبیین ژئوپلیتیکی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه‌ خلیج فارس مبتنی بر انرژی‌های فسیلی

دوره 10، شماره 35، مهر 1393، صفحه 56-75

محمدباقر قالیباف؛ سید محمد یعقوبی؛ ابوالقاسم محمودی


به‌هم پیوستگی ژئوپلیتیکی خلیج فارس و اقیانوس هند

دوره 9، شماره 32، دی 1392، صفحه 155-179

سید صدرالدین موسوی جشنی


جایگاه مفهوم فضای حیاتی در شکل‌گیری سیاست خارجی عراق

دوره 8، شماره 25، فروردین 1391، صفحه 112-134

مراد کاویانی‌راد؛ چمران بویه


پیامدهای احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی بر ایران در خلیج فارس

دوره 7، شماره 23، مهر 1390، صفحه 1-24

سید یحیی صفوی؛ علی‌اصغر قنبری


امنیت پایدار در خلیج فارس :موانع و سازوکارها

دوره 7، شماره 21، فروردین 1390، صفحه 136-167

فاطمه هاشمی


نقش تنگناهای ژئوپلیتیکی عراق در اشغال کویت

دوره 6، شماره 19، مهر 1389، صفحه 45-69

اصغر جعفری ولدانی