کلیدواژه‌ها = نظریه بازی
1. نقطه زینی در نظریه بازی‌ها مطالعه موردی: جنگ ایران و عراق

دوره 6، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 70-101

فرهاد درویشی؛ ملیحه رمضانی